Yaratıcı Drama

Kendini ifade edebilme çevresinin farkına varabilme, özgüven geliştirebilme amaçlarını gerçekleştirmek için uygulanan bir bireysel ve grup terapisidir.