Duyusal Anaokulu Grubu

YAPISI

Y.G.B. (Otizm) yelpazesinde yer alan 3-6 yaş grubunu içine alan, 8-10 kişilik çocuklardan oluşan , tüm eğitimcileri Duyusal Entegrasyonu en iyi şekilde uygulayan 7 kişilik bir eğitim kadrosuna sahiptir. 10 aylık haftanın 5 günü ve günde 3 saatlik çalışma programı oluşturulmuş , amacına uygun çok çeşitli eğitim materyalleri ile donatılmış , 150 m2 lik eğitim alanına sahip Duyusal Ana okuludur.

AMACI

Y.G.B.(Otizm) tanısı almış 3-6 Yaş aralığındaki çocuklarımıza ,uzman eğitimcilerle doğru yöntemler kullanarak erken müdahale ile çocuklarımızın Anaokullarına kaynaştırılmasını sağlamaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

* Y.G.B. (Otistik) tanılı çocuklarımızda duyu-motor çalışmalarıyla beden algısını geliştirmek

* Uygun uyaran seçmek ve sosyal uyaranlara uygun tepkileri geliştirmek

* Takıntıları ve kendi kendine uyarımları sona erdirmek

* İletişim başlatma ve yürütme becerilerini desteklemek

* Taklit becerilerini geliştirmek

* Grupla birlikte yönerge almak ve hedefe birlikte ulaşma becerilerini kazandırma

* Okul öncesi kavram ve becerilerini kazandırma hedefleri ile eğitim programı düzenlenir.

* Sosyal çevreye uyum becerilerini desteklemek için , grubumuzda haftanın 1 günü etkinlikler (Tiyatro, Piknik, Oyun Parkları vb.) ve spor faaliyetleri yapılmaktadır.

* Normal gelişim gösteren akranlarıyla kaynaştırma amaçlı , kaynaştırma programına uygun olan çocuklarımız , haftanın 1 günü kurumumuzun belirlediği Ana okulunda akranlarıyla eğitim çalışmalarına katılmaktadırlar.

SONUÇ

On aylık eğitim sonunda bazı öğrencilerimiz MEZUN olup , bir daha ki dönemde kendi yaşıtları ile aynı Anaokullarında eğitim hayatlarına devam etmektedirler.Anaokullarında tam zamanlı kaynaştırma programına hazır olmadığını düşündüğümüz çocuklarımız ise duyusal anaokulu ile birlikte yarı zamanlı kaynaştırma programıyla grubumuza devam etmektedirler.

DUYUSAL ANA OKULU SEÇMELERİ : Her yılın TEMMUZ ayın da kaynaştırma programına uygun yeni çocuklarımız ile,on aylık dönem sonunda eğitimine tekrar kararı verilen çocuklarımız bir aylık kısa eğitime ve değerlendirilmeye tabi olurlar.Hazır olduğu düşünülen çocuklarımız Duyusal Ana Okuluna seçilirler.