Bireysel Eğitimler

Her çocuk için özel hazırlanmış bireysel eğitim programı ile birebir uygulanan eğitim çalışmalarıdır.

Kurumumuza başvuran her öğrencinin ön değerlendirmesi uzman ekip tarafından alınır. Çeşitli gelişim envarterleri, testler ve ölçüt bağımlı ölçü araçları kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda uygun şekilde ailenin görüşleri de alınarak çocuğa uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır.

Tedavi programı gelişimsel, davranışçı ve eğitimsel yaklaşımların üzerine inşa edilmiştir.