Değerlerimiz

1.Öncelikle tüm çocukların tek ve biricik olduğuna inanarak her çocuğun eğitim eşitliği hakkı olduğuna inanmak bizim birinci değerimizdir.

2.Her çocuk kendi farklılığına uygun fiziksel koşullarda uygun bir eğitim programına göre eğitim alır.(BEP)

3.Bizi biz yapan samimiyetle şeffaf bir eğitim uygulanır ve aile eğitimin bir parçasıdır.

4.Çocuğun olumlu yanlarını pekiştirerek yetersiz alanlarda kendini yetiştirmesini sağlarız.

5.Çocuğun toplumun bir parçası olarak özgüven ve ben duygusunun gelişmesi önemli hedeflerimizdir.

6.Amaç farklılığından dolayı ayrıştırma değil en uygun sosyal ortamda akranları ile kaynaşmasını sağlamaktır.

7.Tedavi her zaman gelişimsel basamaklar dikkate alınarak planlanır.

8.Özel eğitimin özel kişiler tarafından yapıldığına inanırız.

9.Aile-Uzman Doktor , Özel eğitim merkezi - Okul noktalarının işbirliği içinde çalışması gerektiğine inanırız.

10.Yetersizlikten etkilenmiş tüm çocuklarımız için dünyada ve Türkiyedeki tüm gelişmeleri takip ederiz.

11.Eğitimcinin eğitilmesi için zaman oluşturularak seminerle desteklenir.

12.Annenin çocuğunun özel durumu ile ilgili ayrıca bilgilendirmesi gerektiğine inanırız.

13.Özel eğitimin eğitimle yapılan bir tedavi olduğuna erken tanı ve tedavinin çok olumlu olduğuna inanırız.

Değerlerimiz