Özbakım Becerileri Eğitimi

Bireysel ve grup eğitimi içerisinde, günlük yaşam becerilerini kazandırarak çocuklarımızın kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri sağlanmaktadır. Bu programda ailelerimiz etkin rol almaktadır.