Soru ve Cevaplarla Yaman'da Duyu Bütünlemesi

Aşağıda okuyacağınız röportaj kurumumuzda uygulanan Duyu Bütünlemesi ve uygulama süreci ile ilgili soru işaretlerinize yanıt olacak şekilde somut ve doğru bilgiler verecektir.Röportaj Kurucu Müdürümüz Özel Eğitim Uzmanı Ülger Yamanla yapılmıştır.

 

1. SORU: Duyu Bütünlemesi nedir?

Ülger YAMAN: Duyu Bütünlemesi öncelik olarak gizil duyuları hedef alan bir çalışma programını kapsar.Bunlar;

-Hareket,yerçekimi ve dengeyle ilgili işlemlemeyi yapan duyu

-Vücut pozisyonuyla ilgili bilgiyi işlemleyen duyu

-Dokunma ve dokunulmayla ilgili duyudur.

Duyu Bütünlemesinin amacı bu gizil duyularımıza uyaranı doğru yerden vererek merkezi sinir sisteminde işlemlemeye yardımcı olmaktır.

 

2 . SORU: Size başvuran çocukların duyu bütünleme terapisi almasına nasıl karar veriyorsunuz?

Ülger YAMAN: Kurumumuza gelen tüm çocuklar ben ve eğitim koordinatörleri arkadaşlarım tarafından ayrıntılı bir değerlendirmeye alınır.Yapılan değerlendirme sonrasında uzmanlarımızla çocuğun hangi uzmanla hangi sıklıkta hangi programları alması gerektiğine karar verilir.

 

3. SORU: YAMAN Özel Eğitim de Duyusal Bütünleme terapisi hangi tanılardaki çocuklara uygulanıyor.?

Ülger YAMAN: p.d.d. yelpazesinde bulunan Otizm,Y.G.B.,Atipik Otizm,Asperger Sendromu,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,Öğrenme güçlüğü ,Semantik Pragmatik Dil Bozukluğu gibi tanı almış çocuklarımıza uygulanmaktadır.

 

4. SORU: Y.G.B.(Otizm,Atipik Otizm,Asperger,D.E.H.B.)tanısı almış her çocuğa Duyusal Bütünleme terapisi uygulanabilir mi?

Ülger YAMAN: Y.G.B. Tanısı almış ve kurumumuza ilk defa gelen çocuklarımızın Eğitim DEĞERLENDİRME seansı (45dk) sonucunda ihtiyaçları belirlenerek eksikliklerine yönelik bir terapi programı hazırlanır.İhtiyaçları dahilinde bazen bu çocuklarımıza DUYU BÜTÜNLEME Terapisi seansı az akademik becerilerinin,öz bakım becerileri,sosyal hayat becerilerinin yada iletişim becerilerinin daha fazla desteklenmesi gerekebilir.

 

5. SORU: Otizm(Yaygın Gelişimsel Bozukluk) tanısı almış çocuklarda başarınızı duyu bütünlemesine mi borçlusunuz?

Ülger YAMAN: P.D.D. tanılı çocuklarda tanının devamlılığını sağlayan 4 nokta vardır;

1.Self stimülation

2.Kalıp

3..İçerik yoksunluğu

4.Obsesyonlar

 

Uygulanan tedavi programı eğer bu 4 noktayı içine almıyorsa eksik demektir.Duyu bütünleme programımızı gelişimsel,davranışsal,eğitimsel yaklaşımların üzerine inşa edilmiştir.

Biz tek başına duyu bütünlemesini kullanan bir çalışma programını yürütmüyoruz.Bu 4 noktayı göz önünde bulundurarak çocuğun duyusal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran özel eğitim teknik ve yöntemleri,oyun terapisi,davranış değiştirme programları,günlük yaşam becerileri,iletişim becerilerini destekleyici çalışmaları bir arada yürütüyoruz.Çocuğun eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarını destekleyen bir program içerisinde çalıştığımız için başarılı oluyoruz.

 

6. SORU: Y.G.B. tanılı bir çocuğa uygun Duyusal Büyünleme programı nasıl hazırlanır?

Ülger YAMAN: Her birey farklı seviyede işleyen duyusal sisteme sahiptir ve hiç kimseninki mükemmel çalışmaz.Y.G.B. tanılı çocuklarımızda ki duyusal sistemle ilgili aksaklıklar değerlendirme sürecinde saptanır.Program kontrollü duyusal uyarılmayı amaçlayacak şekilde yürütülür.Çocuğun duyusal sisteminin ihtiyaçları anlamsız sürekli sesler çıkarmak,parmak mannerismleri,sallanma,parmak ucunda yürüme,seslere karşı hassasiyet,dokunulmaya karşı hassasiyet,acı yada ısı gibi yüzeysel duyumlara karşı tepkisizlik vb. bize kendini gösterir.Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak duyular ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaçları kadar desteklenir.Her çocuğa ayrı özel duyuları çalıştırmaya yönelik aktiviteleri içeren bir program hazırlanır.

 

7. SORU: Duyusal Bütünlemesi bir spor mudur?

Ülger YAMAN: Hayır değildir.İçerdiği aktiviteler bazı spor uygulamalarında kullanılsada çok farklıdır.Duyusal Bütünlemede yapılan akytiviteler(takla atmak,yan yan dönmek,amuda kalkmak,zıplamak,ittirmek….)vücudun duyusal ihtiyaçlarını karşılamak içindir ve bir tedavi programıdır.Spor ise belli kuralları olan ve tedavi amacı olmayan kalıp aktiviteler oluşur.

 

8. SORU: Duyu Bütünlemesini kimler uygulayabilir?

Ülger YAMAN: Bu alanda eğitim almış tüm uzmanlar uygulayabilir.Biz Yaman Özel Eğitim Merkezi olarak Y.GB. li çocuklarda eğitimi bir bütün olarak uyguladığımız için (ELEM Yöntemi) gerekli olduğu her durumda eğitimcisinin uygulayabilir yeterlilikte olması gerekir.

 

9. SORU: Y.B.G. Tanılı çocuklarda özellikle 0-3,3-6 yaş aralığında gösterdiğiniz başarı sadece Duyu Büyünlemesi terapisi ile mi gerçekleşmektedir?

Ülger YAMAN: Bu yaş aralığında yapılan doğru müdahale ve doğru eğitim programları çok önemlidir.Çocuklarımızdaki gelişimsel bozukluklarının belirtilerinin yoğun görüldüğü bu dönemde takvim yaşının küçük olması yani erken çocukluk dönemi öğrenmenin en hızlı olduğu dönemdir.Bu dönemde Duyusal Bütünleme Terapisini tek başına kullanmıyoruz.Bu dönemdeki küçük çocuklarımızın başka ihtiyaçlarıda var.Otizmin devamlığı sağlayan kalıp,içerik yoksunluğu,compulsive davranışlara bağlı olarak Esnek davranış programı ile çalışıyoruz.Çocuklarımızın zihinsel gelişimi,dil gelişimi,ince motor ve kaba motor gelişimi,sosyal ve toplumsal gelişimini destekleyici kavram ve becerileri özel eğitim yöntem tekniklerini kullanarak destekliyoruz.Yani erken yaşta erken ve doğru müdahale diyebiliriz.