Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim

ÖZEL EĞİTİMDE YANLIŞSIZ ÖĞRETİM

Özl. Eğit. Öğrt. Şirin Bozok Akgül

 

Yanlışsız Öğretim Nedir?

 • Yanlışsız öğretim tekniği geleneksel yöntemlere göre daha az hatanın gerçekleştiği varsayılan yöntemdir.
 • Yanlışsız öğretim;
 • Hata düzeyinin düşük olması,
 • Bireyin daha fazla pekiştireç alması,
 • Öğrenen ile öğreten arasında olumlu etkileşim kurulması nedeniyle öğretim sırasında uygun olmayan davranışlar daha az ortaya çıkar.

Yanlışsız öğretim yöntemlerini uygulayacak öğretmenin özellikleri

 • Uygulamacı öğreteceği kavram yada beceriye ilişkin öğrencinin hali hazırdaki işlevde bulunma düzeyini belirlemelidir
 • Uygulama öncesinde öğrenciye en uygun hedef davranışları belirlemelidir
 • Uygulamacı bir kerede küçük bir bölümün öğretilmesini amaçlamalıdır.
 • Uygulamacı öğrenmeyi kolaylaştırıcı ipucu verme,model olma gibi öğretim stratejilerini uygulayabilmelidir.

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 2 Grupta toplanmaktadır

 • Tepki İpuçlarının Sunulduğu Öğretim yöntemleri
 • Uyaran İpuçlarının Sunulduğu Öğretim Yöntemleri

Tepki İpuçlarının Sunulduğu Öğretim Yöntemleri

 • Sabit Bekleme Süreli Öğretim
 • Eşzamanlı İpucuyla Öğretim
 • Artan Bekleme Süreli Öğretim
 • Davranış Öncesi İpucu ve Sınamayla Öğretim
 • Davranış Öncesi İpucu ve Silikleştirmeyle Öğretim
 • Aşamalı Yardımla Öğretim
 • İpucunun Giderek Arttırılmasıyla Öğretim
 • İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim

Uyaran İpuçlarının Kullanıldığı Yöntemler

 • İpucunu Silikleştirmek
 • İpucuna Şekil Vermek
 • Hedef Uyarana İpucu Eklemek
 • Tepki ipuçları yöntemlerinin uyaran ipuçları yöntemlerine kıyasla tercih edilmesi önerilmektedir.Tercih edilme sebebi araştırma bulgularının pek çoğunda Tepki ipucuyla öğretim yöntemlerinin daha etkili görülmesidir.

Yanlışsız Öğretimin Temel Kavramları

 • Hedef Uyaran
 • İpucu
 • Deneme
 • Yanıt Aralığı
 • Denemeler Arası Süre
 • Silikleştirme

Hedef Uyaran

 • Uygulamacının öğrenciye yönelttiği yönerge yada sorudur.Öğrenciye davranışı yerine getireceği anımsatılırken nasıl yerine getireceğine ilişkin ipucu verilmez.
 • Örn,''Bana sarı topu göster'' ‘' Çiçek hangisi?''

İpucu

 • Öğrencinin tepkide bulunmasından önce uygulamacı tarafından bireyin doğru tepkide bulunma olasılığı üzere sunulan yardımdır.
 • Yanlışsız öğretim yöntemlerinin tümünde kullanılır.
 • 2 tür ipucu vardır
 • Kontrol edici ipucu
 • Kontrol edici olmayan ipucu

Deneme

 • Deneme davranış öncesi uyaranları,bireyin davranışını,davranış sonrasını kapsar.
 • Örn,''Hangisi uçak bana göster?(hedef uyaran)dendiğinde''Bak,bu uçak''(ipucu)ve bireyin vereceği yanıt hepsi deneme sürecini oluşturur.

Yanıt Aralığı

 • Hedef uyaran ve ipucu sunulduktan sonra bireyin yanıt vermesini beklemek üzere geçen süredir.

Denemeler Arası Süre

 • Bireye hedef uyaran ve ipucu sunularak bireyin yanıt vermesi beklendikten sonra yeni bir hedef uyaran sunmak üzere geçen süredir.

Silikleştirme

 • Yanlışsız öğretim yöntemlerinde silikleştirme 3 durumda yapılır;
 • İpucunda silikleştirme
 • Pekiştireçte silikleştirme
 • Uyaranda silikleştirme

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM

 • Bireyin yanlış yapma olasılığını en aza indiren yöntemlerdendir.
 • İki aşamadan oluşur
 • Sıfır saniye bekleme süreli denemeler
 • Sabit bekleme süreli denemeler

Sıfır Saniye Bekleme Süreli Denemeler

 • Beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu eşzamanlı sunulur.
 • Örn,renk kavramının öğretiminde uygulamacı ‘Bu ne renk?'(hedef uyaran ve beceri yönergesi)diye sorar,hemen ardından ise ‘Kırmızı'(kontrol edici ipucu)yanıtını sunar.
 • Sıfır saniye bekleme süreli denemeler, birey ipucu alarak %100 doğru tepkide bulunana dek sürdürülür.Ardından sabit bekleme süreli denemelere geçilir.

Sabit Bekleme Süreli Denemeler

 • İpucunun sunulması sabit bir süre beklenerek gerçekleştirilir.
 • Yönerge(hedef uyaran) ve kontrol edici ipucu arasında geçen süre 4-5sn gibi sabit bir süreye çıkarılır.
 • İpucunun türünde bir değişiklik olmaz.Öğretimin tamamında aynı ipucu ile öğretim yürütülür.
 • Bireyin hem ipucundan önce hem ipucundan sonra verdiği doğru tepkiler için pekiştireç alması gerekir.

Uygulamacının şu noktalara dikkat etmesi gerekir,

 • Davranış Belirlenmelidir,uygulamacı her zaman aynı beceri yönergesi kullanılmalıdır.Uygulamaya başlamadan önce beceri yönergesinin ne olacağına karar verilmelidir.Örn,'Kırmızıyı göster'.
 • İpucunun geciktirme aralığı belirlenmelidir.
 • İpucuna Karar Verilmelidir,
 • Birey tepkilerine ve bu tepkilere ne şekilde tepkide bulunacağına karar verilmelidir.
 • Ölçüte karar verilmelidir.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Yanlışsız Öğretim Yöntemleri-Prof.Dr. Gönül Kırcali İftar-Prof.Dr. Elif Tekin
 • Assessing Special Students
 • James A.McLoughlın-Rena B.Lewıs
 • Farklı Gelişen Çocuklar-Editör; Adnan Kulaksızoğlu

Özl.Eğt.Öğrt.Şirin Bozok Akgül