Otizmin Belirtileri Nelerdir ?

Göz kontağı kurmamak ,Seslendiğinizde dönüp bakmamak ,Sanki işitmiyor gibi davranmak ,
Yaşıtları ile uygun ilişki kuramamak , birlikte oynamamak,Tek başına olduğu etkinlikleri tercih etmek, başka bir dünyadaymış gibi davranmakOlaylara, başkalarının sevinç ve üzüntülerine tepkisiz kalmak ,Kendi duygularını paylaşmamak ,Toplum kurallarını anlama ve uygulamada güçlük çekmek,Başkalarının yüz ifadelerini anlamamak … gibiKonuşmada gelişmemek, gecikmek veya zorlanmak ,Garip ve manasız , tekrarlayıcı, basmakalıp ve tekdüze konuşmak, karşılıklı konuşmayı başlatamamak veya devam ettirememek,
Beden dilini, jest ve mimikleri, anlamada , kullanmada zorluk çekmek ve taklit becerilerini kullanamamak,
Duyuları farklı algılamak, örneğin; sese, ışığa, dokunmaya olağandışı tepki vermek ve tehlikeyi algılayamamak.
Çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahip olmak, bir konu ya da bir nesneye odaklanıp diğer hiçbir konuyla ilgilenmemek,Değişikliklere direnç göstermek, günlük yaşamındaki alışkanlıklarına aşırı bağlı olmak,
Sallanmak, kendi etrafında dönmek, el parmaklarını gözünün önüne getirip oynatmak, el kol çırpmak gibi anlamsız yineleyici hareketler yapmak,Oyuncakların dönen parçalarına, açılır kapanır kapılara, hızlı dönen nesnelere aşırı bağlanmaktır.