Çocuk Fizyoterapistlerin En Çok İlgilendikleri Problemler Nelerdir

• SerebralPalsi

• Riskli bebek

• Spinabifida

• Obsterikbrakialpleksüs yaralanmaları

• Downsendromu

• Konjenitaltortikollis

• SSPE

• Gullianbarresendromu

• Travmatik SSS yaralanmaları

• Gelişimsel problemler

• Hidrosefali

• Juvenilromatoidartrit

• Hemofili

• Skolyoz

• Osteogenesisimperfecta

• Muskülerdistrofi

• Edinsel patolojiler ( kafa travmaları, spinalkord yaralanmaları ve kanser)

• Genetik ve metabolik hastalıklar

• Konversif psikiyatrik motor bozukluklar

• Anormal gelişime neden olan ve özür yaratan genetik hastalıklar

• Zihinsel gelişim problemleri

• Rett sendromu

• Konjenita lekstremite defektleri

• Çocukluk çağı travmaları sonrası oluşan özürler

• Değişik pediatrik nörolojik problemler (ender görülen durumlar dahil)

• Hastanelerin onkoloji ve pediatri servislerinde yatan hastalar