Çocuk Fizyoterapisti Kimdir ?

Çocuk fizyoterapisti, en az 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans eğitimini alarak fizyoterapist ünvanı almış, çocuk alanında özelleşmiş fizyoterapistlerdir. Çocuk fizyoterapistleri; bebek, çocuk ve adölasanların çeşitli konjenital, gelişimsel, kas-iskelet sistemine ait ve sonradan edinilen bozukluk ya da hastalıkların tedavisi üzerinde özelleşmişlerdir. Tedaviler; kaba ve motor becerilerin, denge ve koordinasyonun ve kuvvet ve enduransın geliştirilmesinin yanında kognitif ve duyusal sürecin ve entegrasyonun geliştirilmesine de yardım eder.

Çocuk fizyoterapistleri genel fizyoterapi bilgisi üzerine, normal çocuğun büyüme ve gelişimi, çocuklarda nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi sahibidirler. Çocuklarda gelişim açısından normalden sapmaya neden olabilecek problemlerin fizyoterapi ve rehabilitasyonunda görev alırlar. Çocuk fizyoterapisti, doğumdan adelösan döneme kadar, bir hastalık, bozukluk ya da travmaya bağlı olarak fonksiyonel kısıtlılık ve özre sahip çocukların değerlendirme, prognoz ve tedavisi ile ilgilenir. Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal, natal ya da postnatal nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosuna ekip yaklaşımını gerektirir.

Doğum öncesi, doğumsal ve doğum sonrasında fiziksel ve mental gelişimi yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklarda fizyoterapi rehabilitasyon açısından uygun değerlendirme yaklaşımlarının belirlenmesi ve gereken fizyoterapi rehabilitasyon programlarının oluşturulması ve aile eğitimi konusunda görev alırlar. Ayrıca, çocuklarda uygulanabilen operasyon öncesi ve sonrası değerlendirme ve fizyoterapi uygulamalarında da görev alırlar. Çocuk fizyoterapisti, erken dönemde sağlık problemlerinin tespitine yardımcı olur ve çocuklarda meydana gelen bozuklukları tedavi etmek için çeşitli tedavi modalitelerini kullanır.

Sonuç olarak, çocuk fizyoterapistleri, özürlü çocuklara günlük yaşam aktivitelerinde en iyi fiziksel performansı kazanabilmeleri için yardım eder. Yaşa uygun gelişimsel basamakların sağlanmasında, (örn; emekleme, oturma, ayakta durma ve yürüme) yaşa uygun kaba motor ve akranlarıyla okul aktivitelerine daha iyi katılım sağlanmasında ve hareket genişliğini, kuvvet, mobilite, postür, denge ve enduransın bağımsız fonksiyonun geliştirilmesi üzerine çalışır.